WB và lễ công bố “Báo cáo Việt Nam 2035”

24/02/2016
WB và VN công bố báo cáo VN 2035. Ảnh: TBKT SG

WB và VN công bố báo cáo VN 2035. Ảnh: TBKT SG

(TBKTSG Online) – “Không thực hiện cải cách, Việt Nam sẽ không thể khai thác được cơ hội, cũng không thể vượt qua thách thức, và nguy cơ tụt hậu xa hơn, rơi vào bẫy thu nhập trung bình sẽ khó có thể tránh khỏi”.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: