Ba gã đầu bạc Yeltsin, Trump and Dove

27/02/2016
Ba ông đầu bạc. Ảnh: HM ghép.

Ba ông đầu bạc. Ảnh: HM ghép.

Quay lại nước Mỹ đầu óc mông lung, jetlag (trái giờ) toàn thức đêm, ban ngày ngủ lơ mơ. Đành xem tivi có gì hay. Cứ mở là thấy tranh cử TT Mỹ đang hồi gay cấn. Hình ảnh Donald Trump với mái đầu bạc gợi ra hai người khác: Boris Yeltsin của Nga và Gs. Dove, một còm sỹ hang Cua.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: