Còm sỹ Thông Reo: Sếp Tây, Sếp Ta (phần 1)

01/03/2016
Nịnh thối. Ảnh: internet

Nịnh thối. Ảnh: internet

Gần đây trên mạng ảo tiếng Việt ồn ào nhiều chuyện về các ông sếp.  Có chuyện thị phi do các phát biểu ấn tượng từ các ông sếp đầu đàn của các thành phố lớn.  Có những chuyện cười đứt ruột như chuyện ông sếp “mất chim”.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: