TamHmong: Cảm nghĩ về văn hóa lễ hội Việt Nam

06/03/2016
Lễ hội chùa Hương 3 Tết Bính Thân. Ảnh: HM

Lễ hội chùa Hương 3 Tết Bính Thân. Ảnh: HM

Kính  tặng   các   bác  Nguyễn  Duy,  Nguyễn  Thông  và  các   bác  Blog Hieuminh.

LỜI  DẪN

Sau  Tết  Nguyên   Đán  Bính Thân  2016  ở   hai  miền  Nam   Bắc  đã  diễn  ra  rất   nhiều  lễ  hội  dân  gian.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: