Bố không muốn làm ông nội quá sớm

08/03/2016
Thì thầm con trẻ. Ảnh: Internet

Thì thầm con trẻ. Ảnh: Internet

Ai là người có trách nhiệm giảng giải về sex cho các em: Nhà trường, gia đình hay phó mặc cho bản năng tự nhiên. Đề tài này nóng ở châu Âu, châu Mỹ, không riêng gì Việt Nam.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: