Breaking News: Anh Trần Đăng Tuấn ứng cử vào Quốc hội

14/03/2016
Le Bon Cafe: Chuyển giao thế hệ. Ảnh: HM

Le Bon Cafe: Một cuộc chuyển giao thế hệ? Ảnh: HM

Trong một cuộc gặp gần đây ở Hà Nội cùng với anh Nguyễn Minh Thuyết, tôi có nói với anh Trần Đăng Tuấn, anh ứng cử QH đảm bảo trúng 100% vì có hàng triệu cử tri trông chờ vào anh.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: