Vựa lúa Nam Bộ bị ngập mặn và thay đổi tư duy

15/03/2016
Đập đầu nguồn sông Mekong do Trung Quốc dựng lên. Ảnh: BBCVN

Đập đầu nguồn sông Mekong do Trung Quốc dựng lên. Ảnh: BBCVN

Đọc bài của giáo sư Võ Tòng Xuân nói về vùng châu thổ Nam Bộ đang bị xâm mặn, diện tích trồng lúa đang bị thu hẹp dần, nhưng ông cho rằng điều đó không đáng lo. Hiện có loại lúa trồng trên nước nhiễm mặn, kèm theo nuôi tôm, một công đôi việc. Nuôi tôm thì không dùng thuốc trừ sâu, nông dân có lúa gạo sạch bán ra thị trường.

Read the rest of this entry »


VNE: 64 chiến sĩ ở Gạc Ma hy sinh như thế nào

15/03/2016

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: