Sự nhầm lẫn và những cái kết có hậu

27/03/2016
DNA Test. Ảnh: Internet

DNA Test. Ảnh: Internet

Những gì xảy ra đã xảy ra rồi, phải chấp nhận thực tại. Thay đổi quá khứ là không thể, sống với hiện tại và hướng tới tương lai tốt đẹp cho hai gia đình, hai đứa con và anh em họ hàng là điều những người có hiểu biết nên làm.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: