Nguyễn Quang Dy: Sai lầm chết người của Tập Cận Bình

30/03/2016
China sắp kết thúc?

China sắp kết thúc? Ảnh minh họa internet

Lấy từ viet-studies. Bình luận nhanh nhân đọc và dịch bài điểm sách mới “The Great Fall of China”, Jeffrey Wasserstrom, Wall Street Journal, March 28, 2016.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: