Bác Jim bàn về xứ cao bồi

03/04/2016
Các ứng viên Tổng thống. Ảnh: Internet

Các ứng viên Tổng thống. Ảnh: Internet

Cuối tuần rồi bình về chiến tranh Việt Nam đang bị ném đá vì vài cụ trong hang không thích bị chê dù sống ở thiên đường tự do ngôn luận, nói người khác “thoải mái con gà mái” thì ok, nhưng người ta nói lại thì nhất định là…vi phạm nhân quyền.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: