Việt Nam có mang ơn Hàn Quốc?

05/04/2016
TT Park Chung-hee duyệt đoàn quân trước khi gửi đi chiến trường Việt Nam. Ảnh: Internet

TT Park Chuong-hye duyệt đoàn quân trước khi gửi đi chiến trường Việt Nam. Ảnh: Internet

Chẳng có gì mà phải mang ơn Hàn Quốc. Period – chấm hết.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: