TPP: Lao động Viêt và những thách thức

07/04/2016
Báo cáo World Bank. Nguồn World Bank Website

Báo cáo World Bank. Nguồn World Bank Website

Các nhà tuyển dụng nước ngoài thường than trời khi tìm các ứng viên thích hợp cho một công việc cụ thể. Nếu xem CV có thể thấy bằng cấp đầy mình, các chứng chỉ tin học, tiếng Anh, kinh nghiệm thật đáng nể, nhưng vào vòng phỏng vấn thì khó tìm được ứng viên với những kỹ năng cần thiết.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: