Breaking News: Anh Trần Đăng Tuấn vượt qua vòng gửi xe

11/04/2016
Le Bon Cafe: Chuyển giao thế hệ. Ảnh: HM

Le Bon Cafe: Chuyển giao thế hệ. Ảnh: HM

Tin cho hay, anh Trần Đăng Tuấn “Cơm có thịt” đã vượt qua vòng gửi xe. Anh được 100% cử tri nơi cư trú ủng hộ trong buổi họp với khu dân cư tòa nhà 34T, Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: