Nếu Tổng Cua tự ứng cử …

13/04/2016
Bầu cử là vinh dự và trách nhiệm :)

Bầu cử là vinh dự và trách nhiệm 🙂

Người ta bảo, để vào được Quốc hội ở bất kỳ đâu trên thế giới, các ứng viên phải vượt qua rất nhiều vòng, đôi lúc khó hơn vượt vòng…tránh thai.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: