Giáo sư Thuyết bàn về chuyện anh Trần Đăng Tuấn trượt QH

17/04/2016
Le Bon Cafe: Chuyển giao thế hệ. Ảnh: HM

Le Bon Cafe: Chuyển giao thế hệ. Ảnh: HM

Bài trên Giáo dục Việt Nam. Bầu cử mà lấy cơ cấu làm trọng, đến mức loại những người có năng lực, có trách nhiệm với xã hội thì khó hy vọng đại biểu có chất lượng như cử tri mong muốn.

Read the rest of this entry »


Hậu duệ đời thứ 28 của cụ Lý Thái Tổ

17/04/2016
Bác Lý Thành Vĩnh, hậu duệ đời thứ 28 của vua Lý Thái Tổ. Ảnh: HM

Bác Lý Thừa Vĩnh, hậu duệ đời thứ 28 của vua Lý Thái Tổ. Ảnh: HM

Mình đi Sài Gòn có chút việc, gặp một bác có tên là Lý Thừa Vĩnh được các bạn giới thiệu là hậu duệ đời thứ 28 của cụ Lý Thái Tổ.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: