Thăm đảo Colin

30/04/2016
Tầu KN, đảo Colin giữa và Gạc Ma cuối. Ảnh: HM

Tầu KN, đảo Colin giữa và Gạc Ma cuối. Ảnh: HM

Trong những lần lên các đảo nổi và chìm kể cả DK (nhà giàn thực chất là cái chòi trên biển), chuyến thăm Colin để lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: