Xang Hứng: “MEMENTO MORI”

10/05/2016
“MEMENTO MORI”. Ảnh do tác giả cung cấp.

“MEMENTO MORI”. Ảnh do tác giả cung cấp.

Chưa đến ngày hẹn với Đức Cha Villalba Calogero Vizzini, ông trùm Mafia người Sicilia Giuseppe Pezzino đã xin phép được gặp Ngài.

– Thưa Cha, trong ba ngày qua, con làm đúng như lời Cha dặn. Mỗi sáng khi ngủ dậy và mỗi tối trước khi đi ngủ, con đều nhìn vào chiếc nhẫn Cha cho mượn. Ngoài ra, con còn đọc thêm 3 kinh Lạy Cha, 7 kinh Kính Mừng nữa.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: