Kể chuyện thăm biển đảo

14/05/2016
Chuẩn Đô đốc Đỗ Minh Thái và phu nhân. Ảnh: HM

Chuẩn Đô đốc Đỗ Minh Thái và phu nhân. Ảnh: HM

Những chuyến tàu ra thăm đảo đã kéo gần hơn khoảng cách giữa đảo với đất liền. Đồng bào mà không ra đảo, sao hiểu được cái mặn mòi, nắng gió nơi đảo xa; Tướng mà không đi biển thì làm sao hiểu được nỗi lòng người lính lúc cô đơn.

Read the rest of this entry »


VNN: “Lợi dụng ông bà để chăm cháu là một sự bóc lột trá hình”

14/05/2016
bà cháu

Bà cháu. Ảnh minh họa trên internet

Ở phương Tây, phần lớn những người con khi nhờ bố mẹ ruột của mình đến chăm sóc các cháu thì đều trả tiền – có thể số tiền trả sẽ ít hơn khi trả cho những người ngoài. Bố mẹ vui vẻ nhận số tiền đó như là một sự đương nhiên – cả hai phía: cha mẹ và con cái đều không lấy làm áy náy.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: