Diễn viên bún chả Obama

25/05/2016
Obama và món bún chả Hà Nội. Ảnh; Getty

Obama và món bún chả Hà Nội. Ảnh; Getty

Chuyện ông Obama tới quán bún chả ở Hà Nội ăn hai suất, uống bia và tự trả tiền sẽ còn râm ran trong báo chí, blog và FB kha khá thời gian.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: