Tại sao lại là Bob Kerrey?

03/06/2016
Anh lính Bob Kerrey lúc là SEAL. Ảnh: NYT.

Anh lính Bob Kerrey lúc là SEAL. Ảnh: NYT.

Trên mạng đang ầm ỹ về ông Bob Kerrey, người từng chịu trách nhiệm một vụ thảm sát thời kỳ chiến tranh, làm chủ tịch hội đồng tín thác Đại học Fulbright tại Việt Nam (FUV).

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: