Vụ CASA và Su-30MK2: Không có phép mầu

18/06/2016
CASA 212. Ảnh: VNE

CASA 212. Ảnh: VNE

Giá như có một phép mầu nào đó vào lúc này thì có lẽ là mong cho phi hành đoàn trên chiếc CASA 212 và phi công của Su-30MK2 vẫn còn đâu đó trên biển.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: