Bạn Cua viết về…Cua

20/06/2016
Đại tá Phong và Tổng Cua 8-1974 và 12-2015. Ảnh: tư liệu gia đình.

Đại tá Phong và Tổng Cua 8-1974 và 12-2015. Ảnh: tư liệu gia đình.

Bài viết này của Đinh Văn Phong, từng lên blog trong bài “Cu Phong đại tá”

Mọi người chỉ biết hắn là “ Tổng Cua “, là chủ Blog Hiệu Minh. Hắn có tới hàng triệu Fans bởi cái tài viết rất sâu sắc , uyên thâm của mình, nhưng cũng ít người biết cái thời học trò của hắn.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: