VTV6: Hôm nay ai đến – Chị Nguyễn Minh Châu.

06/07/2016
Chị Châu khách mời đặc biệt của VTV6. Ảnh chụp từ màn hình.

Chị Châu khách mời đặc biệt của VTV6. Ảnh chụp từ màn hình.

Khách mời là một người phụ nữ mà trời không cho chiều cao nhưng nghe những gì chị kể để vượt lên số phận thì đôi khi cao thấp đơn giản là số đo thuần túy không ảnh hưởng tới IQ.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: