Cua Times trên SOHA: Sử dụng nhân tài trong hệ thống không giống ai

15/08/2016
Quản lý nhân tài. Ảnh; internet

Quản lý nhân tài. Ảnh; internet

Viết bài này tôi nhớ bạn Nguyễn Hà Đông với trò chơi Flappy Bird cách đây mấy năm. Đình đám được vài tuần, tiền vào như nước, bỗng nhiên Nguyễn Hà Đông đi ở ẩn và đã sang Mỹ làm việc cho một công ty IT nổi tiếng.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: