Thư Tổng Cua gửi “Thằng đánh máy” vừa từ chức

17/08/2016
Trò đổ lỗi. Ảnh: Internet

Trò đổ lỗi. Ảnh: Internet

Nghe tin anh viết đơn xin từ chức vì những lý do lãng xẹt, nếu có gì sai liền đổ lỗi cho anh, người viết bài này không thể im lặng. Bởi anh thôi việc, còn ai để người ta đổ lỗi.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: