Do not cross the line – Đừng vượt qua giới hạn

Không vượt qua - Do not cross. Ảnh: VNE.
Không vượt qua – Do not cross. Ảnh: VNE.

Như một sự trùng lặp không hiểu do vô tình hay hữu ý, một tờ báo chụp cái ảnh trước trụ sở Tỉnh ủy Yên Bái có ruy băng mầu vàng và dòng chữ tiếng Anh “Do not cross” hay được cảnh sát dùng để tạo ranh giới khu vực đang điều tra, người không có phận sự miễn vào.

Continue reading “Do not cross the line – Đừng vượt qua giới hạn”