Thăm gia đình Gs. Phan Đình Diệu

Gia đình gs Diệu, Nguyễn Duy và Huy Đức. Ảnh: HM
Gia đình gs Diệu và khách quí. Ảnh: HM (Sau vài ngày thì Huy Đức và nhà thơ Nguyễn Duy cũng đến thăm).

Bài viết này xuất bản hồi tháng 8-2016, tôi đăng lại để bạn đọc biết thêm về Giáo sư Diệu, một nhà khoa học và nhân sỹ được kính trọng. Cuối bài có các đường link thêm nhiều bài khác. 

Continue reading “Thăm gia đình Gs. Phan Đình Diệu”