Cua Times trên SOHA: Bàn về giảng dạy Hán Nôm

04/09/2016
Chữ Minh. Ảnh: Internet

Chữ Minh. Ảnh: Internet

Với học sinh tại Việt Nam nên để các cháu lựa chọn tự nhiên. Cháu nào thích khoa học kỹ thuật nên chọn tiếng Anh hay Pháp. Mê văn hóa phương Đông thì tiếng Trung hay Nhật…

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: