Ngón nghề ngoại giao “La Vache Qui Rit – Bò cười”

07/09/2016
Chuyến thăm cùng win win. Ảnh: VNN

Chuyến thăm cùng win win. Ảnh: VNN

Mấy ngày qua trong chuyến thăm Việt Nam, TT Francois Hollande lúc nào cũng nở nụ cười. Phía Việt Nam cũng thế, vô cùng vui vẻ. Dường như chuyến thăm là win-win.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: