“Sự lười biếng” của báo chí thời @

12/09/2016
Hãy tin tôi vì tôi là nhà báo. Ảnh: Internet

Hãy tin tôi vì tôi là nhà báo. Ảnh: Internet

Nếu đọc ở đâu đó trên facebook hay blog của ai đó viết rằng, Benjamin Franklin từng nói như sấm truyền “Don’t believe everything you read on the Internet. Đừng tin tất cả những gì có trên internet”.

Nếu tin chuyện tài xế Bắc chủ động mời xe khách đâm vào đít xe tải, vẫn còn xuất hiện dài dài trên thế giới phẳng.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: