Gặp Giáo sư Nguyễn Tử Siêm từ làng Thư Điền

27/09/2016
Gs. Nguyễn Tử Siêm. Ảnh: HM

Gs. Nguyễn Tử Siêm. Ảnh: HM

Alo cho Gs Siêm, café anh nhé. Ok, thì café. Ở nhà Cua, ok đến hang Cua. Một giáo sư và một Cua “bò” suốt buổi chiều chưa hết chuyện.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: