Nhà báo Nguyễn Như Phong và Petrotimes

03/10/2016
Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Bộ trưởng TT&TT vừa ký quyết định thu hồi thẻ nhà báo của ông Nguyễn Như Phong và tạm thời đình bản Petrotimes trong 3 tháng.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: