SOHA: Về “Tiên học lễ, hậu học văn”

17/10/2016
Khoe anh Luck. Ảnh: HM

Khoe anh Luck. Ảnh: HM

Đề xuất xem lại khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn”: Nhìn Mỹ, nghĩ đến ta.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: