Café với dịch giả Dương Tường

22/10/2016
Dương Tường và Lolita-Duc . Ảnh: HM

Dương Tường và Lolita-Duc . Ảnh: HM

Bạn đọc Minh Đức của blog nhắn, cụ Cua ơi, ra café vỉa hè Phan Chu Trinh chụp hộ “em” bức ảnh với Dương Tường. Thấy nàng 30++ gọi tên trống không, mình nghĩ chắc “chàng” 40++.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: