Số 2: Nhật ký bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ

05/11/2016
Khu nhà không có poster. Ảnh: HM

Khu nhà không có poster. Ảnh: HM

Trước bầu cử 4 ngày, tiểu bang Virginia hầu như vẫn không thấy có không khí gì của một sự kiện trọng đại.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: