Số 3: Nhật ký bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ

06/11/2016
Luck số 40 đang chơi phòng vệ. Ảnh: HM

Luck số 40 đang chơi phòng vệ. Ảnh: HM

Ở Mỹ, bước vào Nhà Trắng thì phải nhớ thực hiện slogan đó, bởi cử tri sẽ không quên. Khẩu hiệu không phải là thứ để nói hay, treo rợp trời trên phố, để rồi chẳng ai đọc, không ai nhớ.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: