Trực tiếp bầu cử: So găng Clinton – Trump

08/11/2016
Nhà Trắng đang hối hả chuẩn bị đón chủ mới. Ảnh: HM

Nhà Trắng đang hối hả chuẩn bị đón chủ mới. Ảnh: HM

Bạn đọc quí mến.

5:30 sáng DC, 5:30 Hà Nội. Washington DC đang bình minh trong khi người tại Hà Nội và Sài Gòn đang hối hả về nhà.

Read the rest of this entry »


Số 6: Nhà Trắng – Một ngày trước khi đổi chủ

08/11/2016
Nhà Trắng và lếu của bà Connie . Ảnh: HM

Nhà Trắng và lếu của bà Connie . Ảnh: HM

Nếu không có gì biến động, ngày 8/11 Nhà Trắng sẽ có người chủ mới, cho dù tới 20/1/2017 tân tổng thống Mỹ mới được chuyển vào thay thế gia đình ông Barack Obama “về vườn”.

Read the rest of this entry »


Số 5: Bầu cử TT Hoa kỳ – Vision của hai người Mỹ

08/11/2016
Chủ hiệu cắt tóc Hoàng Thơ 2. Ảnh: HM

Chủ hiệu cắt tóc Hoàng Thơ 2. Ảnh: HM

Trong một buổi chiều, tôi đã gặp hai người Mỹ, một người Mỹ nhập cư từ xứ Việt và một người Mỹ chính hiệu vì gốc da đỏ, với quan điểm đối lập nhau về bầu cử và các ứng cử viên.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: