SOHA TRỰC TUYẾN – Giải mã hiện tượng Donald Trump

10/11/2016
Ảnh ghép của SOHA.

Ảnh ghép của SOHA.

Trump trúng cử là tin động trời, địa chấn… kể cả người Mỹ cũng không khỏi bị sốc. Hơn 50 triệu người Mỹ bầu cho Clinton, ít hơn một chút bầu cho Trump, một cuộc bầu cử chia rẽ nước Mỹ chưa từng thấy.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: