Lan man về sang tên đổi chủ xe

18/11/2016
Ảnh: SOHA

Ảnh: SOHA

Mua cái nhà hàng tỷ bạc, ở đó nửa đời người với tên chủ cũ, chẳng sao đâu… Có những chiếc xe đã đổi chủ hàng chục lần. Tìm lại chủ đầu tiên thì đã sang thế giới bên kia.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: