Nguyễn Quang Dy: Giải phẫu Trò chơi Quyền lực Mỹ

19/11/2016
Hình như có bác Dy trong ảnh này :) HM Blog

Hình như có bác Dy trong ảnh này 🙂 HM Blog

Sau hơn một tuần, những sai lầm và thất bại có tính hệ thống trong trò chơi quyền lực Mỹ (qua vở kịch tranh cử tổng thống) đã được giải phẫu, làm rõ. Nhưng cái giá phải trả thì chưa thể lường hết được. Tương lai của nước Mỹ (và cả thế giới) vẫn bất định như một ẩn số. Đối với một siêu cường, những sai lầm và thất bại này cũng “vô hạn” (infinite) như sự vô minh của con người (mà Einstein đã nói cách đây hơn một thế kỷ).

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: