“Lái ngựa thành Troy” Henry Kissinger tái xuất giang hồ

23/11/2016

Khi viết bài này thấy trên kênh AMC (American Movie Channel) đang chiếu bộ phim Troy (Tơ-roa) dựa vào sử thi Iliad của Homer với diễn viên Brad Pitt vào vai Achilles nổi tiếng.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: