Happy Thanksgiving – Chúc mừng ngày lễ Tạ ơn

24/11/2016
Món gà Turkey quay của người Việt. Ảnh: HM

Món gà Turkey quay của người Việt. Ảnh: HM

Hôm nay 24-11, toàn nước Mỹ chìm đắm trong lễ Tạ ơn (Thanksgiving). TBT Cua Times xin gửi tới bạn đọc đang tổ chức ngày lễ quan trọng nhất của nước Mỹ này lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Happy Thanksgiving.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: