WP: “Tin giả” của Nga đã ảnh hưởng đến bầu cử Mỹ

27/11/2016
Báo "Sự thật - Pravda" nhưng ít khi có sự thật trong đó.

Báo “Sự thật – Pravda” nhưng ít khi có sự thật trong đó.

Cua Times: Đây là bài viết trên Washington Post do chị TM giúp lược dịch. Cảm ơn chị nhiều nhiều.

Read the rest of this entry »


Bóc bài

27/11/2016

TBT Cua Times xin bóc bài về chị Hương vì comments về Phidel Castro đã vượt tầm kiểm soát.

Xin lỗi các bạn.


%d bloggers like this: