Hồi 26 tuổi bạn làm được gì?

11/12/2016
Valley of Fire - Las Vegas. Ảnh: HM

Valley of Fire – Las Vegas. Ảnh: HM

Trên mạng đồn ầm về một người 26 tuổi lên vụ phó dù chưa công tác ngày nào, chê bai đủ kiểu, chẳng thấy ai khen cho một câu.

Lịch sử VN có ông Nguyễn Văn Cừ 26 tuổi đã làm tới tổng bí thư ĐCS Việt Nam.  Cụ Trần Phú ở tuổi ấy cũng làm TBT.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: