PISA 2016 – Tin mừng cho Việt Nam

12/12/2016
Chụp từ CNN. Ảnh: HM

Chụp từ CNN: 10% trẻ em Vietnam hầu hết là ít lợi thế lại học tốt hơn học sinh trung bình của Mỹ. Ảnh: HM

Sau khi kết quả PISA 2016 được công bố, CNN dành hẳn một chương trình nói về giáo dục Mỹ. Điều thú vị là họ nhắc tới Việt Nam như một điều kỳ diệu.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: