VN đã vượt qua sự kiêu ngạo cộng sản?

18/12/2016

Theo các bạn, liệu VN đã vượt qua sự kiêu ngạo cộng sản như ông Phan Diễn phán?

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: