Bush vs Obama – Những con số biết nói

01/01/2017
Obama vs Bush

Obama vs Bush

Còn 19 ngày nữa, TT Obama sẽ lên chiếc trực thăng Air Force One để về quê vui thú điền viên cùng với Michelle và hai con gái.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: