BBCVN: Nixon đã cản trở hòa đàm ở Việt Nam như thế nào?

03/01/2017
Kissinger và Nixon. Ảnh: BBC VN

Kissinger và Nixon. Ảnh: BBC VN

Tư liệu mới phát hiện cho hay Tổng thống Richard Nixon có thể đã tìm cách cản trở hòa đàm với hai phe ở Việt Nam năm 1968 vì quan ngại bầu cử.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: