Joe Biden: Donald Trump ơi, hãy thành người lớn chút đi!

06/01/2017

PTT Joe Biden vừa phát biểu trên đài PBS (Public Broadcasting Service – phi lợi nhuận) “”Grow up, Donald. Grow up. Time to be an adult. Hãy lớn lên đi Donald. Lớn lên chút. Đã đến lúc thành người lớn” khi được hỏi vềtân TT.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: