Rex Tillerson, biển Đông và cơ hội cho Việt Nam

14/01/2017
Cựu chủ tịch ExxonMobil , ông Rex Tillerson, tại phiên điều trần. Ảnh: Getty

Cựu chủ tịch ExxonMobil , ông Rex Tillerson, tại phiên điều trần. Ảnh: Getty

Hồi thăm Trường Sa (4-2016), một người đi cùng biết tôi ở Mỹ hỏi đi hỏi lại, sao Mỹ không đưa các giàn khoan vào thăm dò dầu ở biển Đông, ý nói Mỹ vào thì Trung Quốc sẽ chùn bước.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: